PLEASE LOGIN TO KANNADANET.COM FOR REGULAR NEWS-UPDATES

ಯರೇಹಂಚಿನಾಳ-07- ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೊರೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ  ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕು ಹಸನಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸುರೇಶ ಕಮತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಟ್ಟರು.

Advertisement

 
Top