PLEASE LOGIN TO KANNADANET.COM FOR REGULAR NEWS-UPDATES

ಧೂಳ ಧೂಳ, ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ. ಶಾರದ ಟಾಕೀಜ್ ನಿಂದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ವರಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಶವಯಾತ್ರೆ. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ.

Advertisement

0 comments:

Post a Comment

 
Top